Rotter

Latin: Rattus rattus
Kort om rotten

Rotter kan gnave sig igennem næsten alt og kan hurtigt ødelægge større mængder fødevarer, foder, inventar og sågar bygningskonstruktioner og rørføringer. Deres kraftige tænder gør det muligt for dem at bide igennem selv letmetal, så de kan hurtigt finde en vej ind.

En voksen rotte måler ca. 45 cm, hvoraf 20 cm er halen. Den vejer omkring 200-250 gram, men der er også observeret rotter på over 500 g. Rotter er oftest mørkebrune eller gråbrune på oversiden og hvide eller grå på undersiden.

Rotter lever i flok og er mest aktive om natten. De formerer sig hurtigt og et rottepar kan hurtigt blive til over 800 rotter på kun et år.

De lever gerne af kornprodukter, men er praktisk talt altædende og kan ligefrem optræde som rovdyr. De både svømmer og klatrer godt, hvorfor de også har let adgang til mange steder.

Rotter har store og kraftige fortænder, der kan gnave i næsten alt, så længe de kan få fat. Dette tæller bl.a. også letmetal.

Rotte

Rotter og skade

Ikke nok med at rotter kan både æde og/eller tilsvine store mængder foder og fødevarer, så kan de også beskadige bygninger og inventar, hvis de gnaver i det. Hvis de gnaver i elektriske installationer, kan de direkte forårsage brand.

Man ser ofte rotter i kloaksystemer, hvilket også gør det let for dem at komme rundt. De har let adgang til flere ejendomme gennem rørsystemerne.

Udover at kunne beskadige inventar, ejendomme og fødevarer, så er rotter også farlige smittespredere. Deres urin og ekskrementer kan bl.a. overføre Weils syge, som er en sygdom, man kan dø af, ligesom de også ofte er årsag til madforgiftninger via salmonellabakterier. I modsætning til mus, som lægger deres ekskrementer overalt, hvor de færdes, anbringer rotter deres afføring mere samlet og ret skjult.

Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Kommunen er forpligtet til at varetage rottebekæmpelse. Husejere har dog selv pligt til at holde ejendomme i en sådan stand, at det ikke tiltrækker rotter.
Landejendomme får besøg af en rottebekæmper to gange årligt, mens byejendomme kun får foretaget bekæmpelse efter anmeldelse.

Du kan selv forebygge mod rotter ved at foretage følgende:

  • Vedligehold dine stikledninger til kloakken
  • Monter en godkendt rottespærrer i afløbsrør
  • Undlad at lade madrester eller andet spiseligt affald være tilgængeligt
  • Undlad at fodre fugle i en sådan grad, at der er overskydende foder tilbage
  • Undgå at have affald og andre genstande stående, hvor rotterne kan gemme sig
  • Anmeld straks til kommunen, hvis du ser en rotte eller spor fra dem

Rotter kan let udvikle resistens over for den anvendte gift, og det er derfor vigtigt, at rådføre sig med en professionel. Er der tale om brugen af gift, må dette kun foretages af autoriserede personer og ikke private.

Har du brug for professionel hjælp til bekæmpelse af rotter? Absolut Skadedyrsservice rykker ud i hele landet og har mange års erfaring med korrekt og effektiv skadedyrsbekæmpelse, så du bliver kvit med dem én gang for alle. Vi sidder klar til at hjælpe.

Dyr med identiske skademønstre
Halsbåndmus

Halsbåndmus

Halsbåndsmus Latin: Apodemus flavicollis Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om halsbåndsmusen Halsbåndmusen...

Mår

Mår

Mår Latin: Martes foina Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om mår Husmåren...

Markmus

Markmus

Markmus Latin: Microtus agrestis Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om markmus Den...

Husmus

Mus

Mus kan måske se søde ud, men de kan være en sand plage at få...

Rødmus

Rødmus

Rødmus Latin: Clethrionomys glareolus Skal vi hjælpe ? Skriv til os Kort om rødmus Rødmusen...

Kilder

This site is registered on wpml.org as a development site.